Technologia


Po wielu latach działalności badawczo rozwojowej zdecydowaliśmy się na zastosowanie technologii depolimeryzacji,  która to pozwala na produkcje wysokiej jakości nano-kompozytu EKARB i komponentu paliwowego EKOIL. 

Wykorzystujemy gas syntezowy, który powstaje w procesie depolimeryzacji, dzięki czemu zakład z energetycznego punktu widzenia jest praktycznie samowystarczalny. W procesie produkcji nie powstają odpady a surowiec jest zużywany w 100%.
 
Nowoczesna linia produkcyjna DEPECO 10M  będący przedmiotem niniejszego projektu oparta jest na zaawansowanej technologii depolimeryzacji która w sposób ciągły, bezpieczny i energetycznie samowystarczalny pozwala przetwarzać strzępki gumowe na ciekłe komponenty paliwowe, nano-kompozyt sadzowo-mineralny i gaz.
 

Linia produkcyjna  DEPECO 10M składa się z następujących jednostek:

  •  system przygotowania surowca
  • reaktory depolimeryzacji
  • linia waloryzacji i pakowania napełniacza EKARB 
  • systemy transportu i magazynowania 
  •  system automatyki przemysłowej
 
 
  Wszystkie parametry poszczególnych urządzeń są monitorowane przez system zarządzania i kontroli, dzięki czemu mamy gwarancje utrzymania reżimu wysokiej  jakości produktów.
Czytany 3020 razy
Design Group 1   Design Group 1